VIRTUAL SHOP 360

Redrocking บริการออกแบบก่อสร้างร้านค้า และพัฒนาสู่ Virtual Store ฟรี ไม่มีค่าใข้จ่าย รวมทั้งใช้ระบบ E commerce ได้ทันที  
 
 รวมทั้งนำเข้าสู่ Virtual Mall ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง ในพื้นที่ไม่จำกัด ซึ่งทำให้ลูกค้ามีช่องทางการขายในรูปแบบของ E commerce เพิ่มเติม และพัฒนารูปแบบสู่การขายอนาคตที่จะผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต็มรูปแบบ
 
 
 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com